21 Jun 2021
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|Articles|

English
|Ћирилица| Latinica  

Topic Content

 

Forum/Discussion: Forum Kaetgorije i tema zvanične istorije koju smo učili i koju još predaju u školama.Dali je ona stvarna ili je lažna koje su njene ...
 

Categories: Staro razdoblje starji i mlađi Neolit.Podunavska civilizacije lepenski vir Prva civilizacija na evropskom tlu i drugo vezano za ove civiliyacije. Starčeva...

Topics:
 

ПОЧЕЦИ ИСТОРИЈЕ СРБА

Detail

Published: 02/09/2020 22:07:01

ПОЧЕЦИ ИСТОРИЈЕ СРБА (пре око 6000 година)


Старо седници Балкана су Срби а не неки досељеници како званична историја говори. Према свим факторима то се потврђује. Развој аграра и друге делатности код нас датира од пре неколико хиљада година.


Како је све почело: Описи почетака историје Срба у
најстаријим историјским записима о почецима историје

Сами по себи ми не можемо знати како су изгледали почеци историје Срба, јер нисмо живели у то доба и били сведоци тадашњих догађаја. Једини начин да сазнамо како су изгледали почеци историје Срба и целог света, и како је све почело, јесте на основу записа (историјских извора) који описују почетке историје, односно, на основу сведочанстава људи који су живели у то доба и која су они чували у виду записа и предања.
Ти древни записи и предања који описују почетке историје, и који потичу из најдаље прошлости, очували су се до данашњег дана. На основу тих очуваних историјских сведочанстава ми можемо сазнати како су изгледали почеци
историје, како је све почело. Почеци историје су у свим најстаријим записима описани на потпуно исти начин. Најбоље очуван историјски запис о почецима историје Срба и осталих народа јесте један запис стар око 3500 година. То је запис древног јеврејског историчара Мојсија – „оца историје“, који је живео пре око 3500 година. Тај запис је познат под називом „Прва Мојсијева књига“ и под називом
Књига Постања“, и он чини саставни део Библије или Светог Писма. 1 И с тим записом се слажу и сви други стари записи о почецима историје. У свим тим старим записима је исто записано да и Срби и сви други народи света потичу од истих предака, да су ти преци потекли од првих људи који су постојали, и да је прве људе створио Бог.
Тако почетке историје описује и Мојсијева „Књига Постања“, и древни сумерски запис „Енума Елиш“, и древни индијски спев „Риг-Веда“, кинеска такозвана „Књига о променама“, те јапански „Запис о древностима“, стара
викиншка сага „Волуспа“, и још мноштво других записа и безбројних предања расутих по свету и међу свим народима.2

1 Прва Мојсијева 1:1-10:32
2 George S. Faber, The Origin of Pagan Idolatry Ascertained from Historical Testimony and
Circumstantial Evidence, Vol. I, F. & C. Rivingtons, London, 1816, pp. 201-275

Фалсификована историја по којој смо се доселили на Балкан у 6 и 7 веку је апсолутна лаж. Срби као и други словенски народи на Балкану живе од увек. То показују и доказују сва нај новија истраживања.

Порекло Срба и осталих народа од истих предака. У свим овим ис- торијским записима и предањима, без разлике, на исти начин се описује да су сви народи потекли од једне мање породице која је једина преживела светску непогоду, познату као „Велики Потоп“. Једно од најпознатијих и најстаријих предања о том догађају је песнички препричано у „Епу о Гилгамешу“.

Порекло заједничких предака од првих људи у историји. У свим најстаријим историјским изворима, без иједне разлике, на исти начин се описује и да је та породица која је једина преживела била блиског порекла од пр- вих људи који су постојали. Тако се каже у предањима дословно свих народа света.

Постанак првих људи. Такође, у истим старим записима и предањима
на потпуно исти начин се описује и како су први људи настали: У тим преда- њима се каже да су први људи – један мушкарац и једна жена настали тако што их је Бог створио од земље и Свог духа. Сви стари народи су говорили да су први људи настали на такав начин.
3 У таквом опису настанка људи нема ничега ненаучног и немогућег, јер се
људско тело заиста и састоји од материјалног дела (тела), који чине хемијски елементи из земље, и нематеријалног (духовног) дела, који жива бића и чини
живим и другачијим од неживих ствари (материје).4

Постанак света. И на крају, сви древни записи и предања на исти начин описују како је свет настао. Сви они описују да у почетку није било ни људи,
нити ичег што постоји данас, него да су постојали само „водени бездан, тама, и ништавило“ – како су говорили, па да је онда из тог ништавила, „из ничег“, наједном настао свет деловањем Творца.

Редослед насталих појава током Стварања света. Записано је да је
свет стваран оваквим редоследом: Прво је била створена светлост, чији извор није било сунце; потом је створено небо; па земља (копно) и мора, као и биљке онда, сунце, месец, и звезде; потом, животиње; и на крају – човек. Такав је редослед насталих појава описан у свим записима о почецима историје.

Време настанка света. Према најстаријим и најбоље очуваним записи- ма, свет је био створен за шест дана пре око 6000 година. Толико је дуга историја човечанства, и у толико далеку прошлост сеже историја Срба.5

3J. G. Frazer, Folklore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend, and Law,
Vol. I, Macmilian & Co., London, 1918, pp. 5-24
4 Др Аријел Рот, Како је настао живот? Наука открива Бога, Метафизика, Београд, 2007.
5 Faber, The Origin of Pagan Idolatry, pp. 233-234

Post by
nele
Views : 204
Answers : 1
   0
I like it

 

Post by : Zdravko

26/04/21 20:17:40
Kod nas u stvari na našem području se razvila poljoprivreda.SRP zanimljivo možda se i povezuje sa imenom SRP SRB po kome su srbi i dobiliime.Jer smatra se da je srp nasto u mezopotanija,ali je nađeno nekoliko slika na kamenu koji datiraju čak iz 8 milenijuma,mežutim to se ne smatra "srpom" iako ima oblik u potpunosti,kao da je izgled noža malo čudno to je po zvaničnoj istoriji jer ako je kod nas začeta metalurgija sigurno je i napravljen srp jedna od glavnih alataki u poljoprivredi.
Reply to this topic
Note! Only he and the anwers related to the topic are accepted, other anwers are not related to the topic will not be accepted. ×
Your Name *
Your Answer *
| | | | | | | | | | | | | |  |

Text preview

TopicsЗидање Скадра

TopicsМезолитска станишта у раном каменом добу (Неолиту)

Image

Video