16 Sep 2021
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|Articles|

English
|Ћирилица| Latinica  

Topic Content

 

Forum/Discussion: Forum kategorije i teme iz svih oblaste: nauka tehnika komunikacije kultura spori priče epske pesme mitovi,analize i druge povezane kategorije.
 

Categories: Ova kategorija sadrži sve teme epske poezije kosovskog spjeva,legende i mitove naših junaka i druge teme sličnog karaktera.

Topics:
 

СРБИЈА ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ 16/17. СТОЉ.

Detail

Published: 26/07/2020 20:17:29

Битка на Косову дефинитивно је решила судбину Србије, јер после ње у земљи више није било силе које би се могло супротставити Турцима. Да је био нестабилан период у коме су владали син и насљедник кнеза Лазара деспот Стефан Лазаревић, који је био прави витез европског типа, војсковођа и писац, а затим његов рођак Ђурађ Бранковић, који је
престоницу државе преселио на север, у новоизграђени град Смедерево.


Бој на Мишару код Шапца 13-15 августа (1-3 августа по јулијанском календару)1806 први српски устанак 1804-1013
Спаљивање моштију светог Саве на Врачару Београд (27 априла по јулијанском календару) 10 маја 1594

Турци су наставили своје освајање све док нису успели да заузму целу
територија Српске деспотовине 1459. године, освојили Смедерево, а
онда да заузму и Босанску државу (1463. године). На кратко, српска држава је обновљена на подручју Панонске низије,
под царем Јованом Ненадом (1526-1527. године) и војводом
Радославом Челником (1527-1530. Године), али и после тога и на овом
простору успоставља је непосредна турска власт.
Турци су се, током периода своје непосредне владавине, нарочито
окомили на српску аристократију, истребљујући физички друштвену елиту. Пошто је
Турска царевина била исламска држава теократског типа, у коме су
хришћански Срби били народ другог реда, изложен насиљу, понижавању и
експлоатацији, српски живаљ је напуштао развијене и урбане рударске, занатске и трговачке средине и повлачио се у неприступачне планине, бавећи се углавном сточарством.
Услед процесирања исламизације, велики број Срба је прешао на исламску веру,
што је био услов за напредак у државној служби Отоманске империје.У
почетак су све Турске територије на Балкану биле у саставу Румелијског
пашалука (до 1541), а затим се оснивају нови пашалуци у преосталом саставу налази се подручје данашње Србије.
Српска Историјска Читанка: Живот Срба под турском влашћу

Турска управа на подручју данашње
Србија је укључила следеће пашалуке (вилајете, ејалете):

Румелијски пашалук, који је до 1541. године укључио све турске
територије на Балкану, као и Славонија и Срем.

Будимски пашалук, основан 1541. године, укључио је следеће
санџаке на подручју данашње Србије: Сегедински (Бачка),

Сремски (Срем), Смедеревски, Зворнички, Вучитрнски, Видински и
Крушевачки.

Темишварски пашалук, основан 1552. године, укључио је је
подручје Баната, као и подручје северно од реке Мориш.
Босански пашалук (од 1580. године), укључен је западно
делове данашње Србије.

Јегарски пашалук (основан крајем 16. века), укључио је Бачку
(Сегедински санџак), који је до тада био у саставу Будимског
пашалука.

Еуропске земље, посебно Аустрија, водили су бројне ратове против Турске
царевине. На њиховој страни били су Срби, који су помагали, иако су живели
под турском влашћу. Током турско-аустријског рата (1593-1606) Срби су
1594. подигли устанак у панонском делу Турске царевине, у Банату, а
царевина им се осветила спаљивањем моштију Светог Саве -
највеће српске реликвије. Друго жариште отпора Турцима створили су Срби у
Херцеговине, али склапањем мира између Тураке и Аустрије били су
препуштени турској одмазди. Такав след догађаја поста је уобичајени
током наредног периода.

Post by
mrki
Views : 291
Answers : 0
   2
I like it

 

Reply to this topic
Note! Only he and the anwers related to the topic are accepted, other anwers are not related to the topic will not be accepted. ×
Your Name *
Your Answer *
| | | | | | | | | | | | | |  |

Text preview

TopicsKosovka devojka

TopicsСкривена историја Срба

Image

Video