10 May 2021
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|Articles|

English
|Ћирилица| Latinica  

Topic Content

 

Forum/Discussion: Forum Kaetgorije i tema zvanične istorije koju smo učili i koju još predaju u školama.Dali je ona stvarna ili je lažna koje su njene ...
 

Categories: Staro razdoblje starji i mlađi Neolit.Podunavska civilizacije lepenski vir Prva civilizacija na evropskom tlu i drugo vezano za ove civiliyacije. Starčeva...

Topics:
 

Село Старчево

Detail

Published: 04/01/2019 09:46:55
Mapa Stračevačke civilizazije i kulture

Постоје различита мишљења о етно-језичком пореклу људи старчевске културе. Према једном мишљењу, неолитске културе Балкана биле су не-индоевропског поријекла [9], а индоевропски народи (који потичу из источне Европе) нису се суочили у овој области прије Енеолитског периода. Према другим мишљењима, неолитске културе Балкана су такође биле индоевропске [10] и потичу из Анатолије, које су неки истраживачи идентификовали са местом порекла индоевропских народа [10]. Ове различите теорије називају Курганова хипотеза и анатолска хипотеза (види такође: Прото-индоевропске хипхемије Урхеимата).
У људским остацима старчевске културе у четири истражена узорка (Липсон ет ал., 2017) пронађене су три различите И хаплогрупе: Х2, Г2а2а1 и Г2а2б2б1а. Такође су пронађене четири различите мтДНА линије: Т1а, Н1а1а1, К1а4 и В5. Све мушке и женске линије одговарају онима које су пронађене у европским неолитским фармерима.
Dio skriptnog pisma

Zabranjena istorija srpsko nasledje i kultura srba na našim prostorima od davnina
Постоје различита мишљења о етно-језичком пореклу људи старчевске културе. Према једном мишљењу, неолитске културе Балкана биле су не-индоевропског поријекла [9], а индоевропски народи (који потичу из источне Европе) нису се суочили у овој области прије Енеолитског периода. Према другим мишљењима, неолитске културе Балкана су такође биле индоевропске [10] и потичу из Анатолије, које су неки истраживачи идентификовали са местом порекла индоевропских народа [10]. Ове различите теорије називају Курганова хипотеза и анатолска хипотеза (види такође: Прото-индоевропске хипхемије Урхеимата).
У људским остацима старчевске културе у четири истражена узорка (Липсон ет ал., 2017) пронађене су три различите И хаплогрупе: Х2, Г2а2а1 и Г2а2б2б1а. Такође су пронађене четири различите мтДНА линије: Т1а, Н1а1а1, К1а4 и В5. Све мушке и женске линије одговарају онима које су пронађене у европским неолитским фармерима.

Post by
webmaster
Views : 400
Answers : 0
   1
I like it

 

Reply to this topic
Note! Only he and the anwers related to the topic are accepted, other anwers are not related to the topic will not be accepted. ×
Your Name *
Your Answer *
| | | | | | | | | | | | | |  |

Text preview

Forum

Forum/Discussion

Categories

Topics

Answers

Members List

List PM

Profile

Create New Topic                                         

Лепенски Вир

Село Старчево

All topics from users 

webmaster

TopicsВинчанска култура

TopicsСело Старчево

Image

Video