18 Oct 2021
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|Articles|

English
|Ћирилица| Latinica  

Topic Content

 

Forum/Discussion: Forum Kaetgorije i tema zvanične istorije koju smo učili i koju još predaju u školama.Dali je ona stvarna ili je lažna koje su njene ...
 

Categories: Неолитизација балканско-подунавске зоне и окупација територија

Topics:
 

Мезолитско/неолитско питање региона Гвоздене капије

Detail

Published: 04/05/2020 19:06:28
Састојак Ц-14 сa мезолитским и неолитским низовима области Гвоздене капије и неолитске културе Северног Балкана

Питање транзиције мезолита/неолита у области Гвоздене капије је још један предмет контроверзе.


Упркос јасном прекиду стратиграфске секвенце Лепенског Вира и Падине између мезолитских и
неолитских нивоа са економског становишта (лов, риболов и само домаћи пас у мезолитском нивоу,
за разлику од домаћих животиња [коза, овца, говеда и свиња] и житарица које се узгајају на
нивоима неолита), неки истраживачи и даље виде на случају Лепенског вира континуитет између
мезолита и неолита у региону Гвоздене капије. Међутим, ова празнина између мезолита и неолита
је добро означен у технологији: древни неолит старчевачком керамиком почиње увођењем
макроламинарне технике и доминацијом мезозојског кремена предбалканске платформе
ове две појаве посматрамо и у Лепенском Виру (слој ИИИ), као и у Падини (јединица Б)
(Козловски, Козловски 1984; Радовановић, 1998). Једини елемент континуитета између
мезолита и неолита је камена архитектура: трапезоидне куће и одређена структуирана огњишта,
познати су и у неолитичким нивоима на Падини и Лепенском виру (Радовановић, 1998,
Гарашанин, Радовановић 2001) . Ипак бих оклевао да им припишем све трапезоидне грађевине
Лепенског вира припишем неолиту, како је то недавно предложио Д. Борић (1999).
У случају Лепенског Вира и Падине, имали бисмо, дакле, архитектонски континуитет:
неолитска популација је од последњих мезолитских риболоваца-ловаца преузела куће
са каменим темељима (различите од калдрме и глинених кућа добро познатих у старчевачкој култури),
посебан знак седентаризације мезолитских група. С друге стране, мезолитска уметност Лепенског вира,
са одређеним мотивима везаним за воду и рибу (Радовановић 1997) - нпр. таласасте линије и
антропоморфне главе рибасти уста - нису асимилирале неолитске групе. Имајте на уму да имамо
неке доказе да је пре појаве група Старчево на подручју Гвоздене капије постојао контакт
између мезолитског становништва и становништва Старчева, у источној Србији и Олтенији,
дакле у регионима који окружују подручје Гвоздене капије. О овим контактима сведочи,
на пример, увоз кремених предмета са предбалканске платформе, из фазе Лепенски вир И.
Савременост две популације потврђена је датумима Ц-14 за период између 5300. и 5700. године пре нове ере
(Слика). Керамички фрагменти на нивоима Лепенског вира Иб и ИИ, ако нису наметљиви,
могу такође потврдити контакте мезолитских група и популације старчевачке културе (усп. Борић 1999).

Post by
mrki
Views : 109
Answers : 0
   2
I like it

 

Reply to this topic
Note! Only he and the anwers related to the topic are accepted, other anwers are not related to the topic will not be accepted. ×
Your Name *
Your Answer *
| | | | | | | | | | | | | |  |

Text preview

TopicsСрбица или Винчаница
TopicsНародна астрономија у Србији

Image

Video