16 Sep 2021
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|Articles|

English
|Ћирилица| Latinica  

Topic Content

 

Forum/Discussion: Forum Kaetgorije i tema zvanične istorije koju smo učili i koju još predaju u školama.Dali je ona stvarna ili je lažna koje su njene ...
 

Categories: Staro razdoblje starji i mlađi Neolit.Podunavska civilizacije lepenski vir Prva civilizacija na evropskom tlu i drugo vezano za ove civiliyacije. Starčeva...

Topics:
 

Србица или Винчаница

Detail

Published: 09/04/2020 17:21:59
Археолошка истраживања на локалитету Винча код Београда покренута су још 1908. године, настављена 1911. до 1913, па 1924. и 1929. до 1931, 1933, 1934 и у новије време 1978, 1982, 1983. Овако дуг период период истраживања био прекидан ратовим који су се у међувремену одвиали на овом подручју. Међутим, узрок тако дугом периоду истраживања налазимо и у изузетно богатим налазимa који су дали ова истраживања, што је, с друге стране, мењало сазнање о пореклу и хронологији ове културе.

ВИНЧАНСКО ПИСМО - ВИНЧАНИЦА, СРБИЦА [HQ] Милоје Васић, Радивоје Пешић, Јован И. Деретић.

Поред тога, у том времену су откривени и други локалитети који по свом карактеру и времену настанка припадају овој култури, па су и они понели назив винчанска култура.
2 У зависности од резултата истраживања ова култура је имала различита датовања. Њена апсолутна хронологија је основана тек у последњем времену. Најпре је на тражење Археолошког института Српске академија наука из Београда, на основу методе Ц-14, хронологија дао професор Х.Т. Ватерболк с Универзитета у Гронингену (Холандија). Његова апсолутна хронологија, која је потврђено 7. новембра 1957. године, гласи:
- за Бањицу 3.473 год. тј. тј. 5.430 ± 120 од 1957. год., Бањица се укључује у плочавку, млађу фазу винчанске културе,
- за млађу Винчу, плочничку фазу 3.648 год. тј. тј. 5.605 ± 160 од 1957 године,
- за старију Винчу, тордошку фазу 3.973 год. тј. тј. 5.930 ± 85 од 1957. године.
3 Након ових хронологија добили смо и хронологију Милутина Гарашанина, који је нагласио: "Са отпадање свих могућих повезивања са раним бронзаним добом Егеје, остајемо упућени на датуме добијене методе радиоактивног угљеника (Ц14). Према тим мерењима, винчанско-тордошка фаза И (Винча А) започиње око 4500-4450. године пре нове ере и трајала 210 до 240 година; Винча-Тордош ИИ, градска фаза и Винча-Плочник И (Милојчић Б1-Б2) имају свој почетак око 4260-4240. године и трајала би 140 до 160 година. Затим слиједи Винча-Плочник ИИа (приближно Винча Ц) од 4100. године, са расположив од 150 до 250 година, у Винча-Плочник ИИб од 3950-3850. године са 550 до 650 година. "4 Без обзира на извесну неслагање између првих и других хронологија, за нас је од важности да се
хронологија винчанске културе креће се између петог и четвртог миленијума пре н.е. У том случају је, дакле, и ја локалитет Бањица, који се налази у Београду и који документовано припада винчанској култури.
Истраживања на локалитету Бањица била је започета 1955. године и трајала је до 1957. године.5 Тај Локалитет је за нас од изузетне важности због тога што је на њему, поред осталог, пронађено и око 150 фрагмената од керамике на коме је у време њеног настанка утиснута слова и натписи.
6 Таквих фрагмената у мањој количини било је и у самој Винчи. Тај значајни детаљ са словима и натписима био је уочено још током археолошких ископавања пре Другог светског рата, али ни њему није било поклоњена одговарајућа пажња.

Post by
admin
Views : 145
Answers : 0
   0
I like it

 

Reply to this topic
Note! Only he and the anwers related to the topic are accepted, other anwers are not related to the topic will not be accepted. ×
Your Name *
Your Answer *
| | | | | | | | | | | | | |  |

Text preview

TopicsСрбица или Винчаница
TopicsСрпски винчански сунчев календар

Image

Video