24 Nov 2020
      
  serbnova.com

Welcome to the serbonova

Home|

English
|Ћирилица| Latinica  

Article Detail

Article  

Od imperija do balkanskih država


Detail :

Published 26/09/20 22:47:58
Sintetička studija francuskih istoričara Gzavijea Bugarela i Natali Klejer – Muslimani Jugoistočne Evrope – Od imperija do balkanskih država, koja se pojavila nedavno u izdanju novosadske Akademske knjige, u prevodu Marka Božića
Sintetička studija francuskih istoričara Gzavijea Bugarela i Natali Klejer "Muslimani Jugoistočne Evrope – Od imperija do balkanskih država" u prevodu Marka Božića

prikazuje društvene, političke i verske preobražaje kroz koje su prošli narodi Jugoistočne Evrope u 19. i 20. veku, a koja se prostire od Hrvatske do Grčke i od Albanije do Bugarske i broji nekih osam miliona stanovnika koji pripadaju islamskoj kulturi.

Albanci, Bošnjaci, Turci, Romi, potomci su ili stanovništva koje se preobratilo u islam, ili se naselilo za vreme osmanske vladavine.

Na političkom planu, muslimani Jugoistočne Evrope prošli su kroz spori ali složeni proces kristalizacije svojih nacionalnih identiteta.

Taj proces se ubrzava nakon 1945. pod uticajem komunističke modernizacije, da bi na kraju 20. veka doveo do nacionalističkih mobilizacija koje simbolizuju osamostaljenje BiH i Kosova u širem kontekstu raspada Jugoslavije.

Na religijskom planu, balkanski muslimani dugo su ostali vezani za verske institucije Osmanskog carstva, kao, uostalom, i za osmanske školske, derviške ili intelektualne mreže.

Nakon komunističke digresije, među njima su se pojavile nove mreže, mahom neosalafističkog i neomističkog tipa.

Međutim, balkanski muslimani nisu izmakli ni procesima sekularizacije koji su obeležili čitavu Evropu.

Ova knjiga rasvetljava potrese koji su uzdrmali evropski kontinent tokom poslednja dva veka i baca novo svetlo na aktuelna razmatranja mesta islama u Evropi.

Gzavije Bugarel i Natali Klejer istraživači su Centra za turske, osmanske, balkanske i centralnoazijske studije pri francuskom CNRS.

Bugarel je specijalista za islam u Jugoistočnoj Evropi kao i za ratove i posleratna društva na tlu bivše Jugoslavije, a Klejer je specijalista za verska i nacionalna pitanja u osmanskoj i postosmanskoj Jugoistočnoj Evropi.
Izvor Link: https://www.danas.rs/nedelja/od-imperija-do-balkanskih-drzava/

Post by Миле Views : 12
Comment : 0
I like it 0
 

Add Comment  
Note! Only he and the comment related to the artile are accepted, other comment are not related to the article will not be accepted. ×
Your Name *
 
Your comment *

Text preview